Корица Логиката като философия

Логиката като философия


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Александър Гънгов, Дарин Дросев

Издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Корична цена:26.00 лв.
Отстъпка:5.20 лв. (20.00 %)
Цена:20.80 лв.
ISBN:9789540742892
Година:2020
Подвързия:Меки корици
Страници:432
Език:Български

Антологията представя извадки от произведения, принадлежащи към основните направления на философската логика в руслото на континенталната традиция: спекулативната, диалектическата, трансценденталната, феноменологическата и херменевтическата логика. За първи път се публикуват на български език откъси от Хусерловите "Логически изследвания", "Формална и трансцендентална логика" и "Опит и съждение", както и от Хайдегеровия труд "Метафизически начала на логиката от изходната точка на Лайбниц". Александър Гънгов е професор по логика и континентална философия с преподаване на английски език в катедра "Логика, етика и естетика" на СУ "Св. Климент Охридски" и директор на магистърската и докторантската програма по философия с преподаване на английски език. Автор е на монографиите "Логика на измамата", "Логика в медицината" и "Patient Safety: the Relevance of Logic for Medical Care". Главен редактор е на списание "Sofia Philosophical Review". Изнасял е лекции във водещи европейски е североамерикански университети. Трудовете на проф. Гънгов се притежават от няколкостотин библиотеки по целия свят. Дарин Дросев е главен асистент по логика и континентална философия в катедра "Логика, етика и естетика" на СУ "Св. Климент Охридски". Защитил е дисертация на тема "Хетерономия и безкрайност във философията на Еманюел Левинас". Води курсовете "Философия на логиката във феноменологическа перспектива", "Въведение в логиката", "Философска логика" и др. в магистърската и бакалавърската програма "Философия с преподаване на английски език", както и в бакалавърската програма "Философия".