Корица Култура на иновацията

Култура на иновацията


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Яница Димитрова

Издателство:УНСС

Корична цена:14.90 лв.
Отстъпка:0.75 лв. (5.03 %)
Цена:14.15 лв.
ISBN:978-954-644-933-7
Година:2017
Подвързия:Меки корици
Страници:266
Език:Български

Книгата "Култура на иновацията" анализира тенденциите, които оформят средата, в която съществува съвременната организация, през призмата на идеята за разбиране на значението и възприемането, въвеждането и управлението на корпоративна култура, която създава благоприятна организационна среда и подходящ организационен климат за свободно осъществяване на иновации. За наличието на подобен тип култура е необходим съответен стил на управление, комуникационна политика, организационна структура, които са в унисон със стратегията на организацията по отношение на иновациите. На основата на теоретичните постановки, свързани с разглежданата проблематика, е създаден модел на културата на иновацията.

Анализирани са и резултати от национално представително изследване с респонденти топ мениджъри и/или собственици на 1000 компании, осъществяващи бизнес дейност в България, които разкриват разбирането на значението на връзката между корпоративната култура и нагласата за осъществяване на иновации, както и възприемането на т.нар. култура на иновацията като съществен елемент от принципите на доброто корпоративно управление. Представени са добрите световни практики, свързани с културата на иновацията, както и прилагането им в условията на българската бизнес реалност, чрез изследванията на случаи на три компании с български мениджмънт - "ВБ Студио ООД", "Astea Solutions" и ЖЗК "Съгласие" ЕАД.