Корица Учебник по сестрински грижи

Учебник по сестрински грижи


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Диана Иванова

Издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Корична цена:20.00 лв.
Отстъпка:4.00 лв. (20.00 %)
Цена:16.00 лв.
ISBN:9789540751726
Година:2021
Подвързия:Меки корици
Страници:176
Език:Български

Наблюдение на общото състояние на пациенти със Сърдечно-съдови заболявания, измерване на показатели (спешен кабинет, интензивно отделение, стационарно отделение) Наблюдение, контрол и поведение на медицинската сестра при пациенти на монитор, технически фиш Подготовка на болен и извършване на електрокардиография Сестрински грижи при изследване и регистриране на артериалното налягане Сестрински грижи при болни с артериална хипертония и хипертонична криза Сестрински грижи, свързани с изследване на пулса на пациента Брадикардия Тахикардия Камерна тахикардия Синусова тахикардия Пароксизмална тахикардия Сестрински грижи при измерване, изследване и регистриране на дишането Кислородолечение, сестринска техника Сестринска техника при измерване и регистриране на телесната температура Уриниране. Сестрински грижи при измерване на диуреза и относително тегло Подготовка и извършване на катетеризация на пикочен мехур при жена Сестрински грижи, свързани с изследване на дефекацията Сестринска техника при извършване на очистителна клизма Хигиенни грижи за пациентите със ССЗ Хигиенни грижи за леглото на болния Участие на медицинската сестра при провеждане на диагностични изследвания и провеждане на терапевтични процедури при пациенти със сърдечно-съдови заболявания Планиране на назначените изследвания Правила при вземане, изпращане и транспорт на кръв за лабораторни изследвания Сестринска интервенция и поведение при вземане на кръв за алкално-киселинно равновесие от артериална канюла Поведение на медицинската сестра при определяне на кръвни групи Сестринска техника при поставяне и поддържане на периферен венозен източник (абокат) Сестринска дейност при подготовка, поставяне и поддържане на централен венозен път Поведение на медицинската сестра при венозно вливане и перфузионна терапия на пациентите със заболявания на Сърдечно-съдовата система Извършване на назначената лекарствена терапия - начини и правила за приложение на лекарствени средства