Корица Медицинско право и здравеопазване 1-2021

Медицинско право и здравеопазване 1-2021


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Колектив

Издателство:Сиела

Корична цена:11.00 лв.
Отстъпка:2.20 лв. (20.00 %)
Цена:8.80 лв.
ISBN:2010014027
Година:2021
Подвързия:Меки корици
Страници:184
Език:Български

В брой 1 от 2021 г. на списанието сме включили изследвания на автори по най-актуалните към момента въпроси в сферата на здравеопазването. Така в статията на юриста Мария Дерелиева „Анализ на съдебната практика, постановена по искове за плащане на „надлимитна“ дейност на лечебните заведения, сключили договор със здравната каса“ е направен систематичен преглед на постановени решения на Върховния касационен съд, свързани със съдебни спорове между лечебни заведения и здравната каса по въпроса дължими ли плащания за извършената „надлимитната“ медицинска дейност. Авторката поставя акцент върху три последователни решения на ВКС, постановени скоро, с които се присъжда заплащане на тази дейност от здравната каса към лечебните заведения. Предмет на статията „Цифровата трансформация в здравеопазването в контекста на правото на достъп до медицинска помощ“ от доц. д-р Андрияна Андреева и доц. д-р Галина Йолова, се анализира актуалната тема за електронното здравеопазване и правото на достъп до медицинска помощ. Авторите аргументират свои предложения за законодателни решения, с цел установяване на гарантиран достъп до здравно обслужване. В списанието са включени две статии, свързани с употребата на лекарства и актуалните въпроси в нормативната уредба и в практиката. Статията „Клиничните изпитвания на лекарствени продукти в националните здравни стратегии в периода 2001 – 2020 г.“ от Веска Гергова се извършва обстоен анализ на „лекарствената политика“ в периода 2001 г. – 2020 г., свързана с клиничните изпитвания на лекарствени продукти. Разглежда се изпълнението на конкретни мерки в областта на клиничните изпитвания и реализираните изменения в законодателството през периода. С експертна вещина авторката установява как следва да се оптимизира законодателството занапред и защо. В статията „Актуални проблеми на ваксинациите в сравнително-правен аспект“, юристът Дамян Димов, е извършил сравнително-правен анализ в различните държави на предвидените юридически способи за отговорност от нежелани реакции след ваксинация. Авторът анализира и законодателството у нас, като представя своето авторско виждане и дава свои предложения за оптимизиране на законодателството.