Корица Lesebuch zur Geschichte der deutschen Sprache

Lesebuch zur Geschichte der deutschen Sprache


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Bojan Dschonov, Boris Paraschkevov

Издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Корична цена:10.00 лв.
Отстъпка:2.00 лв. (20.00 %)
Цена:8.00 лв.
ISBN:9789540724638
Година:2021
Подвързия:Меки корици
Страници:129
Език:Немски

В христоматията са представени писмени паметници и откъси от литературни произведения от началния период на немската литература до Мартин Лутер. Христоматията е предназначена за семинарни упражнения по историческа граматика и история на немския език с редовни студенти от специалност "Немска филология". Боян Джонов (1918 - 1992) е роден в гр. Видин. През 1936 г. завършва Видинската мъжка гимназия, а през 1946 г. - специалност "Немска филология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". От 1946 до 1959 г. е преподавател по немски език в Свищовския висш финансово-счетоводен институт "Д. А. Ценов", а от 1959 до 1978 г. е асистент и доцент в Софийския университет. Проучванията му върху палеогерманистиката, палеославистиката и имиграциите на саксонските рудари в средновековна България имат приносен характер. Борис Парашкевов е роден през 1938 г. в гр. Русе. Завършва немска филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски", където от 1968 до 2005 г. е асистент, доцент и професор по история и историческа граматика на немския език. Защитава дисертация на диахронна тема в Лайпцигския университет. Хумболтов стипендиант е и носител на Хумболтова награда. Разнообразните му научни занимания са в областта на германистиката и българистиката, в частност етимология, езикови контакти, съпоставително езикознание. Има значителни приноси в превода на стара и по-нова художествена литература от немски и фински език.