Корица Lean практики

Lean практики


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Анастас Кехайов

Издателство:Алфа Куолити България

Корична цена:48.00 лв.
Отстъпка:7.20 лв. (15.00 %)
Цена:40.80 лв.
ISBN:9786199030059
Година:2022
Подвързия:Твърди корици
Страници:736
Език:Български

Опит от 120 фирми. Как да работим без загуби, да скъсяваме сроковете и да разгръщаме успешен бизнес.

От какво зависи един бизнес да е успешен? Как да увеличим приходите и да намалим разходите? И най-вече, как да разкрием и елиминираме вътрешните загуби от излишни за клиента ресурси и дейности? Повечето от нормалните бизнеси не могат да влияят значимо на продажните цени, нито на цените на ресурсите. Какво им остава тогава? Остава това, което протича между входа и изхода на фирмата - това са капацитетът и ефективността на вътрешните процеси. В тях и с тях бизнесът създава своята стойност! В продължение на десетилетия първо автомобилостроителният бранш, а впоследствие и редица други браншове, тръгват по пътя на Lean в търсенето на висока ефективност.

Lean е философия за работа, освободена от всякакви видове излишъци, и заедно с това е система от организационни и социокултурни инструменти за постигане на такава цел. За всяка фирма рецептата е различна, но целта е една и съща - по-ефективен бизнес! Книгата "Lean практики" е наръчник за въвеждане на принципите и инструментите на Lean. Тя споделя знанията и опита на екипа на "Алфа Куолити" от наблюдения и анализ на работата по Lean на 120 фирми в България. Откроява се опитът на близо 35 фирми, членове на двата Lean клуба към "Алфа Куолити". Те са доказали и продължават да го правят, че не само Lean е приложим у нас, но и че дава винаги положителни резултати.

Книгата е построена върху 20-те теми на петдневния семинар "Lean Мастер Клас". Описани са всички известни инструменти на Lean - като се започне от измерване на производството, търсене и анализ на Muda (загуби от излишъци), система 5S за рационализация на работните места и Картографиране на потока на стойността (VSM), преминава се през изкуствено накъсване на сериите, бърза смяна и пренастройка (SMED), тотална продуктивна поддръжка (TPM), едноелементен, нивелиран и непрекъснат поток, обратен план и поток с изтегляне, за да се стигне до еманацията на Lean - гениално простата и ефективна система за производство и доставка Just in Time. Това е допълнено с полезни интерпретации на Теория на ограниченията, Теория на опашките и Теория на запасите при решаването на Lean казуси

Дейли Мениджмънт и работата на Кайзен екипите са разгледани и като средства за задържане на резултати, постигнати с други методи. Показана е синергията на Lean производството с Тоталното качество, Индустриалната логистика, Индустриалния инженеринг и Шест Сигма. Дадени са правила за предаване и продаване на идеи, за постигане на групово съгласие, за превенция и справяне със съпротива и за мотивиране към участие в подобренията. Сравнени са различни модели за организиране на Lean трансформация. Книгата е практически пътеводител за всеки, който се интересува от Lean производство, планира да извърши Lean трансформация на своя бизнес или вече е тръгнал да я прави.

Анастас Кехайов има над 50 годишен опит в обучението и подпомагането на топ мениджмънта на повече от 800 български и международни фирми. Инженер по Автоматика и телемеханика. Има дългосрочни специализации и стажове по Макропрогнозиране и програмно целево планиране в IIAP Париж и Информатизация на административни системи в CEPIA Роканкур. Докторат по Теория на запасите и доцентура по Стратегическо управление. Две години е научен секретар на катедра Математическо моделиране на стопански обекти и процеси и осем години е ръководител на катедрата по Стратегическо планиране в Институт по държавно и стопанско управление. Инициатор, учредител и управител на консултантска къща "Алфа Куолити". Анастас Кехайов е един от пионерите и признат доайен в преподаването и консултирането по тотално качество, иновационенмаркетинг, стратегическо планиране, развитие на човешкия капитал, индустриална логистика и организационен анализ и проектиране на фирмени системи за управление.
"Авторът е представил Lean като философия, идеология и действие. Задълбочено е разгледал всички Лийн принципи, процеси и инструменти. Основен акцент на книгата е Лийн трансформацията - как се организира и как се управлява. В детайли са разяснени основните методи, терминология и възможности за приложение. Научнaта и аналитична информация се редуват с примери за различни индустриални подходи за ускоряване и изглаждане на процеси чрез намаляване и премахване на загубите.

С голяма лекота автора преминава от сложната терминология за Кайзен, Кайкаку, Гемба, Муда, Мура и Мури... към човешките аспекти на Лийн промяната. Превенцията и преодоляването на съпротивата на работници и мениджъри срещу Лийн мисленето са представени с кратки, увлекателни и същевременно забавни примери от българската практика и народопсихология. Видяна е същината на процесите, описани са стъпките за въвеждане и възможните рискове пред реализацията. Книгата "Лийн практики" е ценна с експертната помощ и решенията, които предлага за всички специалисти в индустрията и бизнеса. Авторът е превърнал книгата не просто в обемен наръчник с информация, а в споделено пространство за всички изкушени от Lean идеологията. Само на 700 страници той е събрал наука, световна индустриална практика и безброй примери от множество български компании. Какво по-добро доказателство за възможностите и ползите от Лийн."
Красимир Дачев, Група Технология на металите

"Автентична. Практична. Въздействаща. Тази книга е увлекателна като самия автор, който ни връща към духа на добрите български производствени практики, но без етикет "Лийн", и днешното поколение на модерните технологии, за които Лийн действието стана норма."
Валентин Ганев, Идеал Стандарт - Видима

"Най-ценното на тази книга са цялостното обхващане на материята Лийн и написаните на достъпен език обобщения на автора, почиващи на анализ на реалния опит, представен с внушителен брой примери от български фирми."
Иван Чолаков, Оптикс