Корица 70 ГОДИНИ ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ

70 ГОДИНИ ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Колектив

Издателство:Сиби

Корична цена:35.00 лв.
Отстъпка:5.25 лв. (15.00 %)
Цена:29.75 лв.
ISBN:978-619-226-224-2
Година:2022
Подвързия:Меки корици
Страници:432
Език:Български

Както е известно, националната ни правна система до момента няма свой граждански кодекс. Всеки български юрист обаче признава кодификационната роля на Закона за задълженията и договорите, който наскоро отбеляза 70 години от влизането си в сила. Текстовете му са претърпели над 20 изменения и допълнения. В сравнение с поправките на други основни нормативни актове обаче броят им не е голям и от тази гледна точка ЗЗД се радва на известна стабилност. Книгата предлага съчинения на български и чуждестранни автори, групирани в три тематични кръга. В първия се разглеждат историческите аспекти. Вторият е посветен на въпроси, имащи основна уредба в самия ЗЗД. Третият анализира хипотези, уредени от други (местни или чуждестранни и/или наднационални) закони, но свързани с режима на ЗЗД. Изкушеният от въпросите на гражданското и облигационното право юрист ще открие на страниците на книгата отговори на много интересни въпроси от теорията и практиката. Повечето материали са представени на международен научен колоквиум по темата, организиран през есента на 2021 г. от екип изследователи от Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.