Корица АЛЕКСАНДЪР ФОН БАТЕНБЕРГ. ДНЕВНИК. МОИТЕ ПРЕЖИВЯВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНАТА С ТУРЦИТЕ 1877/1878 Г.

АЛЕКСАНДЪР ФОН БАТЕНБЕРГ. ДНЕВНИК. МОИТЕ ПРЕЖИВЯВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНАТА С ТУРЦИТЕ 1877/1878 Г.


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Александър фон Батенберг

Издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Корична цена:30.00 лв.
Отстъпка:6.00 лв. (20.00 %)
Цена:24.00 лв.
ISBN:978-954-07-5247-1
Година:2022
Подвързия:Твърди корици
Страници:312
Език:Български

Дневникът на Александър фон Батенберг, който той води по време на участието си в Руско-турската освободителна за България война от 1877-1878 г., е издаден за първи път в превод на български през 1992 г. Що се отнася до самия оригинал, той се съхранява в Българския исторически архив при Национал­ната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ в София. От такава гледна точка може да се каже, че както изследователската, така и заинтересованата по-широка читателска аудитория у нас, веро­ятно вече познава този много интересен исторически документ - едно несъмнено свидетелство за първия контакт на младия нем­ски благородник с България и българите преди да стане владе­тел на Княжеството. Настоящето издание за разлика от публикацията през 1992 г. съдържа и немския текст на Дневника, но не като факсимиле на оригинала, а като разчетен ръкопис. Допълнен и актуализиран е научният апарат в неговите две езикови версии, българска и нем­ска. Всичко това би позволило едно по-пълноценно използване на извора за нуждите на историческите изследвания не само в Бъл­гария, но и в чужбина - били те с българистичен или с балка- нистичен акцент. Няма съмнение също така, че запознаването с Дневника на Александър Батенберг е от интерес и за немскоезичната читателска аудитория. Изворът, разбира се, има значително по-голяма стойност за българското минало, но той същевременно е свидетелство и за особените исторически връзки между Бълга­рия и Централна Европа през XIX в.