Корица Мениджмънт на публичните разходи

Мениджмънт на публичните разходи


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Златина Шотарова, Красимира Вълчева, Ралица Велева

Издателство:УНСС

Корична цена:22.00 лв.
Отстъпка:1.10 лв. (5.00 %)
Цена:20.90 лв.
ISBN: 978-619-232-802-3
Година:2024
Подвързия:Меки корици
Страници:292
Език:Български

Учебникът „Мениджмънт на публичните разходи“ е предназначен за неикономисти. От съдържателна гледна точка са обхванати дванадесет теми, които следват дедуктивен подход. Всяка от темите съдържа знания от световната литература и нормативната уредба на страната. Целта на авторския колектив е да предостави теоретично и практическо познание на студентите, като са изпълнени четирите основни функции на учебника: познавателна (синтез и обобщение на базови теоретични постановки), изследователска (емпиричен анализ на данни от национални и световни бази), приложна (практически умения) и контролна (задачи за самоподготовка). Проблематиката е онагледена чрез илюстриране на теоретични постановки, тенденции и привеждане на ясни и конкретни примери. По същество политиката в областта на публичните разходи представлява изключително значим аспект от държавното управление, който обхваща преразпределителния процес както вътре в правителствената структура, така и между различните равнища на управление в България. Основната цел на разходната политика е насочена към изпълнение на приоритетите, залегнали в публичните политики. В основата стои постигането на по-високи равнища на икономично, ефективно и ефикасно използване на ограничените бюджетни ресурси, които са предмет на внимателно прогнозиране, планиране, организиране, изпълнение и контрол. Националната разходна политика се стреми към постигане на гъвкаво управление на разходите, което е насочено към стратегически аспекти в средносрочен план, фокусирайки се върху крайните резултати (ефектите). Този подход предполага динамичен и съгласуван процес на планиране, изпълнение и оценка на разходите, който да бъде адаптиран към текущите социално-икономически условия и настъпващите предизвикателства (динамичните промени).