1000 въпроса 1000 отговора от практиката на счетоводителя 2017 година
Добави към поръчката
1000 въпроса 1000 отговора от практиката на счетоводителя 2017 година

Цена: 30.60 лв.

Отстъпка: 5.40 лв. (15.00 %)


Единадесето преработено издание

Bank accounting
Добави към поръчката
Bank accounting
Автори: Стоян Стоянов, Даниела Фесчиян, Лилия Рангелова

Цена: 13.50 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (10.00 %)


Management Accounting
Добави към поръчката
Management Accounting
Автор: Michael Musov

Цена: 18.90 лв.

Отстъпка: 1.00 лв. (5.03 %)


Албум на счетоводните документи
В момента книгата не е налична
Албум на счетоводните документи

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


Банков сметкоплан
В момента книгата не е налична
Банков сметкоплан

Цена: 1.40 лв.

Отстъпка: 0.60 лв. (30.00 %)


Банково счетоводство
Добави към поръчката
Банково счетоводство
Автори: Стоян Стоянов, Снежана Башева, Даниела Фесчиян

Цена: 16.20 лв.

Отстъпка: 1.80 лв. (10.00 %)


Трето преработено и допълнено издание

Биологични активи
Добави към поръчката
Биологични активи
Автор: Теодора Рупска

Цена: 6.88 лв.

Отстъпка: 1.22 лв. (15.06 %)


Бюджетно счетоводство 2009
В момента книгата не е налична
Бюджетно счетоводство 2009
Автор: Звезделина Иванова

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


Данък върху добавената стойност и акциз при вътреобщностната търговия в ЕС
В момента книгата не е налична
Данък върху добавената стойност и акциз при вътреобщностната търговия в ЕС
Автор: Любомир Владикин

Цена: 17.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (15.00 %)


Трето преработено издание

Данък печалба
Добави към поръчката
Данък печалба
Автор: Лилия Рангелова

Цена: 6.46 лв.

Отстъпка: 1.14 лв. (15.00 %)


Данъци 2023, 22 издание към 15.02.23 г.
В момента книгата не е налична
Данъци 2023, 22 издание към 15.02.23 г.

Цена: 23.71 лв.

Отстъпка: 4.19 лв. (15.02 %)


Данъци и данъчно облагане
В момента книгата не е налична
Данъци и данъчно облагане
Автор: Емил Калчев

Цена: 12.75 лв.

Отстъпка: 2.25 лв. (15.00 %)


Данъчно облагане - 2019 Коментар
В момента книгата не е налична
Данъчно облагане - 2019 Коментар
Автори: Димитър Гочев, Георги Стойков

Цена: 20.40 лв.

Отстъпка: 5.10 лв. (20.00 %)


Данъчно облагане 2017. Коментар
В момента книгата не е налична
Данъчно облагане 2017. Коментар
Автор: Росен Иванов

Цена: 19.20 лв.

Отстъпка: 4.80 лв. (20.00 %)


Данъчно облагане 2018 - Коментар
В момента книгата не е налична
Данъчно облагане 2018 - Коментар
Автор: Росен Иванов

Цена: 19.20 лв.

Отстъпка: 4.80 лв. (20.00 %)


Данъчно облагане 2020 - коментар
В момента книгата не е налична
Данъчно облагане 2020 - коментар
Автори: Димитър Гочев, Георги Стойков

Цена: 19.92 лв.

Отстъпка: 4.98 лв. (20.00 %)


Данъчно облагане 2022 - коментар
Добави към поръчката
Данъчно облагане 2022 - коментар
Автор: Йордан Владов

Цена: 26.40 лв.

Отстъпка: 6.60 лв. (20.00 %)


Данъчно облагане 2024
Добави към поръчката
Данъчно облагане 2024
Автор: Валентин Савов

Цена: 28.00 лв.

Отстъпка: 7.00 лв. (20.00 %)


Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2021
Добави към поръчката
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2021
Автор: Колектив

Цена: 32.30 лв.

Отстъпка: 5.70 лв. (15.00 %)


Данъчно облагане на недвижимите имоти
Добави към поръчката
Данъчно облагане на недвижимите имоти
Автор: Георги Ранчев

Цена: 13.77 лв.

Отстъпка: 0.73 лв. (5.03 %)


Данъчно оптимиране
В момента книгата не е налична
Данъчно оптимиране
Автор: Симеон Симов

Цена: 30.60 лв.

Отстъпка: 5.40 лв. (15.00 %)


ДДС практика и решенията на СЕС №2
В момента книгата не е налична
ДДС практика и решенията на СЕС №2

Цена: 29.75 лв.

Отстъпка: 5.25 лв. (15.00 %)


Най-важните решения на Съда на Европейския съюз по ДДС казуси. Възможни ситуации за прилагането им. Конкретни казуси и разяснения.

Закон за счетоводството - в сила от 2016 година
В момента книгата не е налична
Закон за счетоводството - в сила от 2016 година
Автор: Велин Филипов

Цена: 20.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (15.00 %)


Закона за счетоводство. Национални счетоводни стандарти коментар и разяснения
В момента книгата не е налична
Закона за счетоводство. Национални счетоводни стандарти коментар и разяснения
Автори: проф. д.ик.н. Иван Душанов, доц. д-р Бойка Брезоева

Цена: 12.80 лв.

Отстъпка: 3.20 лв. (20.00 %)


Новата нормативна уредба на счетоводството: Закон за счетоводството. Национални счетоводни стандарти. Коментар и разяснения

Здравословни и безопасни условия на труд
В момента книгата не е налична
Здравословни и безопасни условия на труд
Автори: Емилия Димитрова, Диана Маринова, Деяна Илиева, Анелия Цонева

Цена: 40.80 лв.

Отстъпка: 7.20 лв. (15.00 %)


Образци на документи, процедури и практика

ЗКПО - Практически наръчник
Добави към поръчката
ЗКПО - Практически наръчник
Автор: Мина Димитрова

Цена: 25.50 лв.

Отстъпка: 4.50 лв. (15.00 %)


Книга за борсата
Добави към поръчката
Книга за борсата
Автор: Васил Симов

Цена: 34.20 лв.

Отстъпка: 3.80 лв. (10.00 %)


Командировки и горива - разходни норми на автомобилите
В момента книгата не е налична
Командировки и горива - разходни норми на автомобилите

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Разходни норми на леки коли, товарни коли, автобуси, строителни машини, специализирани машини

Курс по счетоводство на бюджетното предприятие
В момента книгата не е налична
Курс по счетоводство на бюджетното предприятие
Автор: Димитър Косев

Цена: 12.75 лв.

Отстъпка: 2.25 лв. (15.00 %)


Трето основно преработено и допълнено издание

Курс по счетоводство на предприятието
В момента книгата не е налична
Курс по счетоводство на предприятието
Автори: проф. д-р Иван Душанов, проф. д-р Марин Димитров

Цена: 29.75 лв.

Отстъпка: 5.25 лв. (15.00 %)


Девето основно преработено и допълнено издание

Ликвидация и несъстоятелност
Добави към поръчката
Ликвидация и несъстоятелност
Автор: Иван Дончев

Цена: 6.68 лв.

Отстъпка: 1.18 лв. (15.01 %)


За малки и средни предприятия

Ликвидация на търговски дружества
В момента книгата не е налична
Ликвидация на търговски дружества
Автор: Анета Антонова

Цена: 16.15 лв.

Отстъпка: 2.85 лв. (15.00 %)


Материални запаси. Парични потоци
Добави към поръчката
Материални запаси. Парични потоци
Автор: Христо Маврудиев

Цена: 7.07 лв.

Отстъпка: 1.25 лв. (15.02 %)


За малки и средни предприятия

Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност 2016- Коментари и приложения
В момента книгата не е налична
Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност 2016- Коментари и приложения
Автор: Вивид Райс

Цена: 168.00 лв.

Отстъпка: 72.00 лв. (30.00 %)


Наръчник за съответствие с МСФО.

МСФО 2016- Коментари и приложения
Добави към поръчката
МСФО 2016- Коментари и приложения
Автор: Вивид Райс

Цена: 168.00 лв.

Отстъпка: 72.00 лв. (30.00 %)


Наръчник за съответствие с МСФО.

Наръчник по счетоводство на малки и средни предприятия 2009
Добави към поръчката
Наръчник по счетоводство на малки и средни предприятия 2009
Автори: Стоян Дурин, Даниела Дурина

Цена: 16.91 лв.

Отстъпка: 2.99 лв. (15.03 %)


Сметкоплан. Счетоводни стандарти. Закон за счетоводството. Закон за МСП

Наръчник събиране на парични вземания
В момента книгата не е налична
Наръчник събиране на парични вземания
Автор: Стефан Стефанов

Цена: 34.68 лв.

Отстъпка: 6.12 лв. (15.00 %)


Настолник на счетоводителя 2015
В момента книгата не е налична
Настолник на счетоводителя 2015

Цена: 24.48 лв.

Отстъпка: 4.32 лв. (15.00 %)


Седемнадесето преработено издание

Настолник на счетоводителя 2016 + CD
В момента книгата не е налична
Настолник на счетоводителя 2016 + CD

Цена: 38.40 лв.

Отстъпка: 9.60 лв. (20.00 %)


Национални счетоводни стандарти-коментар
В момента книгата не е налична
Национални счетоводни стандарти-коментар
Автор: Иван Симов

Цена: 29.44 лв.

Отстъпка: 7.36 лв. (20.00 %)


Новото данъчно законодателство през 2023 г.
Добави към поръчката
Новото данъчно законодателство през 2023 г.
Автор: Велин Филипов

Цена: 37.40 лв.

Отстъпка: 6.60 лв. (15.00 %)


Обща теория на счетоводната отчетност
В момента книгата не е налична
Обща теория на счетоводната отчетност
Автор: Богдана Джорджева

Цена: 12.75 лв.

Отстъпка: 2.25 лв. (15.00 %)


Четвърто преработено и допълнено издание

Обща теория на счетоводството
В момента книгата не е налична
Обща теория на счетоводството
Автори: Стоян Стоянов, Камелия Савова

Цена: 10.80 лв.

Отстъпка: 1.20 лв. (10.00 %)


Второ преработено и допълнено издание

Обща теория на счетоводството
В момента книгата не е налична
Обща теория на счетоводството

Цена: 12.75 лв.

Отстъпка: 2.25 лв. (15.00 %)


Одитинг (Финансов одит)
В момента книгата не е налична
Одитинг (Финансов одит)
Автор: Д-р Али Вейсел

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Основи на счетоводството
В момента книгата не е налична
Основи на счетоводството
Автори: Снежана Башева, Емилия Миланова, Бойчинка Йонкова, Диана Петрова, румяна Пожаревска

Цена: 19.80 лв.

Отстъпка: 2.20 лв. (10.00 %)


Трето преработено и допълнено издание

Особени данъчни производства
В момента книгата не е налична
Особени данъчни производства
Автор: Здравко Славчев

Цена: 9.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (20.00 %)


Отчитане на финансовите инструменти
Добави към поръчката
Отчитане на финансовите инструменти
Автор: Али Вейсел

Цена: 16.91 лв.

Отстъпка: 2.99 лв. (15.03 %)


Пенсиите - новите пенсии от 1 юли 2009
Добави към поръчката
Пенсиите - новите пенсии от 1 юли 2009
Автори: Зорка Дерменджиева, Николина Стоянова

Цена: 19.20 лв.

Отстъпка: 4.80 лв. (20.00 %)


Ситуации, казуси, решения

Предприятия с нестопанска цел
Добави към поръчката
Предприятия с нестопанска цел
Автор: румяна Пожаревска

Цена: 9.06 лв.

Отстъпка: 1.60 лв. (15.01 %)


За малки и средни предприятия

Примерен индивидуален сметкоплан на стопанското предприятие
В момента книгата не е налична
Примерен индивидуален сметкоплан на стопанското предприятие
Автори: Иван Душанов, Христина Орешкова, Николай Орешаров

Цена: 15.30 лв.

Отстъпка: 2.70 лв. (15.00 %)


Второ преработено и допълнено издание

Примерен сметкоплан. Дипляна
Добави към поръчката
Примерен сметкоплан. Дипляна
Автори: Стоян Дурин, Даниела Дурина

Цена: 2.24 лв.

Отстъпка: 0.40 лв. (15.15 %)


Приходи. Разходи
Добави към поръчката
Приходи. Разходи
Автор: румяна Пожаревска

Цена: 9.06 лв.

Отстъпка: 1.60 лв. (15.01 %)


Сметкоплан на бюджетните предприятия
В момента книгата не е налична
Сметкоплан на бюджетните предприятия

Цена: 0.84 лв.

Отстъпка: 0.36 лв. (30.00 %)


Сметкоплан на Бюджетните предприятия
Добави към поръчката
Сметкоплан на Бюджетните предприятия

Цена: 1.26 лв.

Отстъпка: 0.54 лв. (30.00 %)


Социално и здравно осигуряване 2019
В момента книгата не е налична
Социално и здравно осигуряване 2019
Автор: Нина Гевренова

Цена: 18.00 лв.

Отстъпка: 4.50 лв. (20.00 %)


Социално осигуряване - 2017 г първа част
Добави към поръчката
Социално осигуряване - 2017 г първа част

Цена: 30.60 лв.

Отстъпка: 5.40 лв. (15.00 %)


Нормативна уредба • Експертни коментари • Писма и указания Експертни коментари: Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ Нели ВАНГЕЛОВА - държавен експерт по осигуряването в НОИ

Социално осигуряване - 2017 г първа част+CD
Добави към поръчката
Социално осигуряване - 2017 г първа част+CD

Цена: 40.80 лв.

Отстъпка: 7.20 лв. (15.00 %)


Нормативна уредба • Експертни коментари • Писма и указания Експертни коментари: Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ Нели ВАНГЕЛОВА - държавен експерт по осигуряването в НОИ

Стандартизация в счетоводството
Добави към поръчката
Стандартизация в счетоводството
Автори: Проф. д-р на ик. науки Иван Душанов, Доц. д-р Снежана Башева, Д-р Христина Орешкова, Д-р Николай Орешаров, Гл. ас. виктор Хаджикотев

Цена: 22.08 лв.

Отстъпка: 5.52 лв. (20.00 %)


Книгата е паралел между НСФО и МС. Изключително добър и систематизиран коментар, като са разгледани въпросите за стандартизацията в счетоводството в духа на единното прилагане на националните стандарти и международните стандарти.

Сумирано изчисляване на работното време
В момента книгата не е налична
Сумирано изчисляване на работното време
Автор: Иван Карановски

Цена: 9.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (20.00 %)


Авторски коментар във връзка с осигурителното законодателство и практика към 1 октомври 2012 г.

Счетоводна политика (по примера на банките)
Добави към поръчката
Счетоводна политика (по примера на банките)
Автор: Васил Меразчиев

Цена: 10.80 лв.

Отстъпка: 7.20 лв. (40.00 %)


Счетоводни политики. Счетоводни сметки
Добави към поръчката
Счетоводни политики. Счетоводни сметки
Автор: Даниела Дурина

Цена: 6.88 лв.

Отстъпка: 1.22 лв. (15.06 %)


За малки и средни предприятия

Счетоводният анализ
Добави към поръчката
Счетоводният анализ
Автори: Марин Димитров, Иван Андреев

Цена: 17.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (15.00 %)


Счетоводство
Добави към поръчката
Счетоводство
Автор: Росица Иванова

Цена: 22.50 лв.

Отстъпка: 2.50 лв. (10.00 %)


Счетоводство - 2019 г.
Добави към поръчката
Счетоводство - 2019 г.
Автори: д.е.с., д-р Антон СВРАКОВ, доц. д-р Бойка Брезоева

Цена: 32.64 лв.

Отстъпка: 5.76 лв. (15.00 %)


Счетоводство - 2020
Добави към поръчката
Счетоводство - 2020
Автори: д.е.с., д-р Антон СВРАКОВ, доц. д-р Бойка Брезоева

Цена: 32.64 лв.

Отстъпка: 5.76 лв. (15.00 %)


Счетоводство - 2021 г.
Добави към поръчката
Счетоводство - 2021 г.
Автори: Бойко Костов, д.е.с., д-р Антон СВРАКОВ

Цена: 32.30 лв.

Отстъпка: 5.70 лв. (15.00 %)


Счетоводство - 2022
Добави към поръчката
Счетоводство - 2022
Автор: Колектив

Цена: 35.70 лв.

Отстъпка: 6.30 лв. (15.00 %)


Счетоводство 2017 г.
Добави към поръчката
Счетоводство 2017 г.
Автори: д.е.с., д-р Антон СВРАКОВ, Д-р Бойка БРЕЗОЕВА

Цена: 30.60 лв.

Отстъпка: 5.40 лв. (15.00 %)


Счетоводство 2018
Добави към поръчката
Счетоводство 2018
Автори: д.е.с., д-р Антон СВРАКОВ, доц. д-р Бойка Брезоева

Цена: 30.60 лв.

Отстъпка: 5.40 лв. (15.00 %)


Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Счетоводство и отчетност в туризма
В момента книгата не е налична
Счетоводство и отчетност в туризма
Автор: Райна Начева

Цена: 9.26 лв.

Отстъпка: 1.64 лв. (15.05 %)


Второ издание

Счетоводство на банките
Добави към поръчката
Счетоводство на банките
Автори: Стоян Стоянов, румяна Пожаревска, Лилия Рангелова

Цена: 17.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (15.00 %)


Трето издание

Счетоводство на застрахователите
В момента книгата не е налична
Счетоводство на застрахователите
Автори: Стоян Стоянов, Мая Начкова, Мариана Михайлова

Цена: 8.50 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (15.00 %)


Предлаганият учебник е написан в съответствие с действащите нормативни актове по счетоводство. В него са разработени и са представени основните теми на теорията, методологията и практиката на счетоводството в застраховането.

Счетоводство на предприятието
Добави към поръчката
Счетоводство на предприятието
Автори: Стоян Дурин, Даниела Дурина

Цена: 37.40 лв.

Отстъпка: 6.60 лв. (15.00 %)


Двадесет и второ издание

Счетоводство на предприятието
В момента книгата не е налична
Счетоводство на предприятието
Автор: Георги Проданов

Цена: 20.80 лв.

Отстъпка: 5.20 лв. (20.00 %)


Счетоводство на предприятието - Теоретични основи
Добави към поръчката
Счетоводство на предприятието - Теоретични основи
Автор: Маргарита Фурнаджиева

Цена: 10.20 лв.

Отстъпка: 1.80 лв. (15.00 %)


Второ преработено издание

Счетоводство на предприятието. Сборник от задачи, казуси и тестове
В момента книгата не е налична
Счетоводство на предприятието. Сборник от задачи, казуси и тестове
Автор: Кирил Лучков

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Трето преработено и допълнено издание

Счетоводство на селското стопанство
Добави към поръчката
Счетоводство на селското стопанство
Автори: Георги Проданов, Георги Герганов, Екатерина Аверкович, Димитър Радонов и др.

Цена: 24.00 лв.

Отстъпка: 6.00 лв. (20.00 %)


Счетоводство на селското стопанство, селскостопанските кооперации и сдружения

Теория на счетоводството
Добави към поръчката
Теория на счетоводството
Автори: Михаил Динев, Катя Златарева

Цена: 18.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (10.00 %)


Теория на счетоводството
В момента книгата не е налична
Теория на счетоводството
Автори: проф. Марин Димитров, доц. Мария Павлова

Цена: 11.90 лв.

Отстъпка: 2.10 лв. (15.00 %)


Второ преработено и допълнено издание

Търговско и договорно право за счетоводители
В момента книгата не е налична
Търговско и договорно право за счетоводители
Автор: Димитър Михайлов

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Четвърто преработено и допълнено издание

Търговско право за счетоводители
Добави към поръчката
Търговско право за счетоводители
Автор: Росен Русков

Цена: 24.00 лв.

Отстъпка: 6.00 лв. (20.00 %)


Управление на риска от банкови измами
Добави към поръчката
Управление на риска от банкови измами
Автор: Николай Алдимиров

Цена: 15.20 лв.

Отстъпка: 0.80 лв. (5.00 %)


Управленско счетоводство
Добави към поръчката
Управленско счетоводство
Автори: Бойка Брезоева, Михаил Мусов

Цена: 15.10 лв.

Отстъпка: 0.80 лв. (5.03 %)


Финансови инструменти
В момента книгата не е налична
Финансови инструменти
Автор: Димитър Михайлов

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


Финансови отчети
Добави към поръчката
Финансови отчети
Автор: Христина Колева

Цена: 6.42 лв.

Отстъпка: 1.14 лв. (15.08 %)


За малки и средни предприятия