Корица Противодействие и отнемане на незаконно придобито имущество

Противодействие и отнемане на незаконно придобито имущество


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Трифон Трифонов, Георги Петрунов

Издателство:УНСС

Корична цена:14.90 лв.
Отстъпка:0.74 лв. (4.97 %)
Цена:14.16 лв.
ISBN:978-619-232-264-9
Година:2019
Подвързия:Меки корици
Страници:288
Език:Български

Учебникът разглежда мерките за превенция и противодействие на изпирането на пари и за отнемане на незаконно придобито имущество в новото законодателство, което е в сила от 2018 г. През последната година в Република България бяха приети изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилник за неговото приложение, нов Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Промените в националното законодателство следват инициативите в рамките на Европейския съюз. През 2015 г. беше приета Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (т.нар. Четвърта директива). В средата на 2018 г. беше приета и Петата директива срещу изпирането на пари (Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС). В края на 2018 г. беше приета и Директива (ЕС) 2018/1673 на Европейския парламент и на Съвета за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред.